Повідомлення про захист даних для ділових партнерів

Компанія Bystronic підготувала це Повідомлення про захист даних для ділових партнерів («Повідомлення»), щоб пояснити свої принципи роботи, яких ми як відповідальна сторона дотримуємося під час обробки персональних даних наших продавців, клієнтів, постачальників і ділових партнерів (які сукупно позначаються як «Ділові партнери») та співробітників наших Ділових партнерів.

Сфера дії

Це Повідомлення стосується Вас, якщо Ви як фізична особа є нашим Діловим партнером (наприклад, консультантом або фізичною особою-підприємцем) або співробітником нашого Ділового партнера, який взаємодіє з нами від імені цього Ділового партнера.

Категорії та джерела персональних даних

Ми обробляємо наведені нижче категорії персональних даних, які стосуються Васта були отримані від Вас або від авторизованої третьої особи (наприклад, від Вашого керівника, державних установ або з інших державних джерел):

  • Персональні дані, що стосуються Ділових партнерів, які є фізичними особами: ім'я, ділові контактні дані, надані або запропоновані послуги або товари, деталі договорів, зміст кореспонденції (електронних і ділових листів), інформація про платежі, інформація про виставлені рахунки й історія ділових відносин.
  • Персональні дані, що стосуються співробітників Ділових партнерів: ім'я, ділові контактні дані, ім'я роботодавця, посада, а також зміст кореспонденції (електронних і ділових листів).

Цілі обробки, правова основа та наслідки

Обробка Ваших персональних даних відбувається для реалізації договірних відносин із Діловим партнером (у тому числі для виконання договірних зобов'язань, обробки рахунків, обміну повідомленнями та для виконання легальної й передбаченої законом діяльності), для здійснення маркетингової діяльності, застосування систем керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), а також для захисту від протиправних дій і для попередження шахрайства. Під час обробки даних Bystronic Group спирається на таку правову основу:  

  • реалізація договірних відносин із Діловим партнером (як передбачено підпунктом «b» статті 6 «Загального регламенту про захист даних»);
  • правомірний інтерес Bystronic Group, дочірніх підприємств Bystronic Group або інших третіх осіб (органів державної влади або судів) (як передбачено підпунктом «f» статті 6 «Загального регламенту про захист даних»). Правомірний інтерес може, зокрема, полягати в обміні інформацією у межах усього концерну, у здійсненні маркетингової діяльності, у застосуванні систем керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), у попередженні шахрайства, злонамірного вживання IT-систем або відмивання грошей, у застосуванні положень закону про захист інформаторів, у гарантуванні безпеки майна, IT-безпеки, безпеки мережі, у проведені внутрішніх розслідувань або у здійсненні кроків, спрямованих на потенційне поглинання або злиття компаній;
  • згода (як передбачено підпунктом «a» статті 6 «Загального регламенту про захист даних»);
  • відповідність установленим законом зобов'язанням (як передбачено підпунктом «c» статті 6 «Загального регламенту про захист даних»).

Надання персональних даних потрібне для укладання і/або виконання договору з Діловим партнером та є добровільним. Якщо Ви не надаєте персональні дані, існує ймовірність, що реалізація відповідних організаційних і керівничих процесів затримається або виявиться для Ділових партнерів неможливою.

Категорії одержувачів

Компанія Bystronic може залучати постачальників послуг, які виступатимуть у якості обробників даних, щоб надавати послуги в області IT-підтримки або іншу адміністративну допомогу (наприклад, постачальників послуг, які пропонують послуги в області бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості й IT-хостингу, а також здійснюють технічне обслуговування). Ці постачальники послуг можуть отримувати доступ до того обсягу Ваших персональних даних, який є необхідним для надання таких послуг.

Крім того, ми можемо передавати Ваші персональні дані іншим підприємствам, що входять до групи компаній Bystronic, щоб вони – у якості обробників даних – допомагали нам в експлуатації інформаційних систем, в розвитку й аналізі відносин і взаємодії з клієнтами, а також у наданні загальної IT-підтримки. Шляхом укладання належних договорів про передачу даних, які ґрунтуються на доступних стандартних договірних умовах, або шляхом вживання інших заходів ми подбали про те, щоб група компаній Bystronic забезпечувала належний рівень захисту даних.

Доступ до Ваших персональних даних обмежується тим колом осіб, яким ці дані потрібні для виконання своїх безпосередніх завдань.

Підприємства, що входять до групи компаній Bystronic, також можуть за необхідності або згідно з нормами чинного законодавства розкривати Ваші персональні дані органам державної влади, судам, зовнішнім консультантам й іншім аналогічним третім особам.

Термін зберігання даних

Ваші персональні дані зберігаються нами і/або нашими постачальниками послуг лише у тому обсязі, який є необхідним для виконання наших зобов'язань, і лише протягом того часу, що є необхідним для досягнення цілей, у зв'язку з якими здійснювався збір цих даних, як передбачено нормами чинного законодавства із захисту даних. Якщо Ваші персональні дані більше не потрібні нам для виконання наших зобов'язань, установлених договором або законом, то ми видаляємо ці дані з наших систем та з нашої документації і/або вживаємо заходів для належної анонімізації цих даних, щоб Вашу особу вже не можна було ідентифікувати на основі цих даних, – за винятком тих випадків, коли ми повинні зберігати певну інформацію, у тому числі й Ваші персональні дані, для виконання наших зобов'язань, установлених договором або законом. Прикладом таких випадків можуть слугувати терміни зберігання даних, встановлені законодавством тієї чи іншої країни; як правило ці терміни не перевищують десяти років, але за певних обставин, коли Ваша інформація потрібна задля забезпечення певних доказів, вони можуть сягати тридцяти років.

Ваші права

Якщо Ви надали згоду на певну обробку своїх персональних даних, Ви маєте право будь-якого часу відкликати її, що матиме вплив на наші подальші дії. Відкликання згоди не впливає на правомірність обробки даних, здійсненої до відкликання згоди.

Згідно з чинним законодавством в області захисту даних Ви маєте право: (i) вимагати надання доступу до своїх персональних даних; (ii) вимагати виправлення помилок у своїх персональних даних; (iii) вимагати видалення своїх персональних даних; (iv) вимагати обмеження обробки своїх персональних даних; (v) вимагати реалізації переносимості персональних даних; (vi) висловлювати заперечення проти обробки своїх персональних даних. Будь ласка, зверніть увагу на те, що зазначені вище кроки можуть бути обмежені нормами чинного національного законодавства в області захисту даних.

(i)  Право на інформацію: Ви маєте право вимагати від нас підтвердження того, чи обробляємо ми персональні дані, які стосуються Вас. Якщо ми обробляємо такі дані, Ви маєте право отримати довідку про ці персональні дані. Право на інформацію обмежується – у тому числі – цілями обробки даних, відповідними категоріями персональних даних, а також одержувачами або категоріями одержувачів, яким були розкриті або розкриваються ці персональні дані. Разом із тим, Ваше право на інформацію не є абсолютним, тому воно обмежується інтересами інших осіб.

Ви маєте право отримати копію персональних даних, які є предметом обробки. Якщо Вам потрібні додаткові копії, ми можемо вимагати від Вас сплати помірної комісії, яка покриватиме адміністративні витрати.

(ii) Право на виправлення помилок у даних: Ви маєте право вимагати від нас виправити помилки, наявні у персональних даних, які стосуються Вас. За умови врахування цілей обробки даних відповідна особа має право вимагати доповнення неповних персональних даних – у тому числі шляхом додаткового пояснення.

(iii) Право на видалення даних («право на забуття»): За певних обставин Ви маєте право вимагати від нас негайно видалити персональні дані, які стосуються Вас; у цьому випадку ми повинні виконати Вашу вимогу та видалити ці персональні дані.

(iv)   Право на обмеження обробки даних: За певних обставин Ви маєте право вимагати від нас обмежити обробку Ваших персональних даних. У цьому випадку ми позначаємо ці дані відповідним чином і можемо обробляти їх лише у певних цілях.

(v) Право на переносимість даних: За певних обставин Ви маєте право отримувати у структурованому загальновживаному машиночитному форматі персональні дані, які стосуються Вас та які Ви надали нам; Ви також маєте право без перешкод з нашого боку передавати ці дані іншій організації.

Щоб реалізувати свої права, будь ласка, зверніться до нас, скориставшись інформацією, наведеною нижче у розділі «Питання». 

Ви також маєте право подавати скаргу у відповідне відомство, що здійснює нагляд в області захисту даних.

Право на заперечення згідно зі статтею 21 «Загального регламенту про захист даних»

Ви маєте право будь-якого часу – з причин, пов'язаних із певною ситуацією, – висловити заперечення проти обробки Ваших персональних даних, яка відбувається згідно з підпунктами «e» та «f» статті 6 (1) «Загального регламенту про захист даних»; крім того, Ви можете вимагати від нас припинити подальшу обробку Ваших персональних даних. Оскільки компанія Bystronic обробляє та використовує Ваші персональні дані переважно для досягнення цілей, пов'язаних із реалізацією договірних відносин із Діловим партнером, компанія Bystronic принципово має правомірний та пріоритетніший за Ваше заперечення інтерес щодо обробки Ваших персональних даних – за винятком тих випадків, коли вимога обмежити обробку цих даних пов'язана з маркетинговою діяльністю.

Щоб реалізувати своє право, будь ласка, зверніться до нас, скориставшись інформацією, наведеною нижче у розділі «Питання».

Компанія Bystronic не працює із системами автоматизованого прийняття рішень.

Питання

Якщо у Вас виникли питання щодо цього Повідомлення або щодо своїх прав, будь ласка, зверніться до уповноваженої особи із захисту даних у компанії Bystronic : Ecoprotec GmbH, Pamplonastrasse 19, 33106 Paderborn, Німеччина; електронна адреса для листування: gdprbystrnccm.

Щоб забезпечити необмежене використання веб-сайта групи компаній Bystronic, потрібні файли cookie. Застосування деяких із цих файлів cookie можливе лише за наявності Вашої явно вираженої згоди. Будь ласка, погодьтеся на застосування файлів cookie, щоб мати можливість використовувати усі функції цього веб-сайта. Якщо Ви бажаєте ознайомитися з детальною інформацією про типи файлів cookie, процедури та цілі їх застосування, а також про терміни зберігання файлів cookie, будь ласка, перейдіть за цим посиланням..

Цей веб-сайт використовує файли cookie. Чому?
Натисніть тут, щоб дізнатися більше.